Phần mềm nhân sự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1234 người đã bình chọn
Đã xem: 4413 | Cật nhập lần cuối: 5/4/2017 2:41:17 PM | RSS

Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương.

Phần mềm nhân sự

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA 3ASOFT HRM

Có các phân hệ chính:

1. Hệ thống.

2. Quản lý nhân sự.

3. Quản lý lương.

4. Quản lý chấm công.

5. Quản lý tuyển dụng

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết