trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Đăng ký dùng thử phần mềm Kế toán 3ASoft 2017


Ưu đãi: Không giới hạn thời gian - Hỗ trợ qua Teamviewer hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

“Hỗ trợ In hóa đơn giá tr gia tăng min phí từ máy in kim”

Các sản phẩm phần mềm 3A Việt Nam cung cấp:

  • 3ASOFT Accounting - Phần mềm kế toán doanh nghiệp.
  • 3ASOFT Constructions - Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây lắp.
  • 3ASOFT Pharmacy - Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp dược
  • 3ASOFT CRM - Phần mềm quản lý khách hàng.
  • 3ASOFT HRM - Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương.
  • 3ASOFT Corporate - Phân mềm hợp nhất số liệu các đơn vị thành viên.
  • 3ASOFT Business - Giải pháp ERP quản lý toán diện doanh nghiệp.
  • 3ASOFT Finacial - Phần mềm kế toán tài chính doanh nghiệp.
  • 3ASOFT Custom - Phần mềm viết theo yêu cầu dành cho mọi doanh nghiệp.

Lưu ý: Hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp để bắt đầu kinh doanh. Anh/Chị vui lòng ghi rõ " phần nội dung " để nhận được bản download đúng với loại hình doanh nghiệp mà anh/chị muốn sử dụng. Trân trọng!

4067